ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Περιπάτου & Ασφαλείας, Περιποίησης/Φροντίδας)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Περιπάτου & Ασφαλείας, Περιποίησης/Φροντίδας)

Στην κατηγορία αυτή, θα συναντήσετε τις προτάσεις του “Urban Dogs …Κυνών Άστυ Ⓒ” για τον ασφαλέστερο χειρισμό του σκύλου σας, κατά την διάρκεια διαδικασιών ορθής αγωγής κυρίως σε εξωτερικούς χώρους (γειτονικοί περίπατοι, επισκέψεις σε άλση και πλατείες, εκδρομές) καθώς και κυναγωγικών πρακτικών ανεξαρτήτου περιβάλλοντος (διαμόρφωση/προπόνηση/ενδυνάμωση ήπιων συμπεριφορών, ασκήσεις εξομάλυνσης συμπεριφορών και τάσεων, θεραπευτικά σχήματα ψυχολογικού προσανατολισμού).