ΤΡΟΦΙΜΑ (Ανάπτυξης, Σίτισης, Προπόνησης & Ελεύθερου Χρόνου)

ΤΡΟΦΙΜΑ (Ανάπτυξης, Σίτισης, Προπόνησης & Ελεύθερου Χρόνου)

Στην κατηγορία αυτή, θα βρείτε τις προτάσεις του «Urban Dogs …Κυνών Άστυ Ⓒ» που αφορούν σε επιλογές ενός εκ των βασικότερων ενισχυτών συμπεριφοράς που καλείται τροφή. Στη κυναγωγή ως ενισχυτή συμπεριφοράς θέτουμε κάθε τι που τοποθετείται ως απάντηση μιας ή περισσότερων συμπεριφορών ενός σκύλου και οι συμπεριφορές αυτές τείνουν να επαναλαμβάνονται μέχρις ότου να χαρακτηρίζουν το σκύλο και να χαρακτηρίζονται τελικώς ως συνήθειες αυτού.

Ως εκ τούτου, περιλαμβάνονται τρόφιμα ελεύθερου χρόνου (ενισχυτές μακράς διάρκειας) καθώς και τρόφιμα ανάπτυξης, σίτισης ή προπόνησης (ενισχυτές βραχείας διάρκειας), είτε αφορούν σε εξωτερικούς χώρους (περίπατοι, επισκέψεις σε άλση και πλατείες, εκδρομές), είτε σε εσωτερικούς (εντός οικίας, επισκέψεις σε έτερες οικίες, δημόσιοι χώροι).

Τέλος, το κίνητρο τροφής τίθεται ως πρωτεύων εργαλείο ήπιων κυναγωγικών πρακτικών ανεξαρτήτου περιβάλλοντος (διαμόρφωση/προπόνηση/ενδυνάμωση συμπεριφορών, ασκήσεις εξομάλυνσης συμπεριφορών και τάσεων, θεραπευτικά σχήματα ψυχολογικού προσανατολισμού και ενίσχυσης αυτοπεποίθησης).